Jenaplan en Freinet

JIJ DOET ERTOE

JENAPLAN EN FREINET

Celestin Freinet en Peter Petersen hebben verschillende uitgangspunten voor onderwijs waarbij welbevinden en betrokkenheid vooraan staan. Zij vullen elkaar prachtig aan. Petersen sprak over een schoolwoonkamer, Freinet over een werkplaats. Beiden wilden dat onderwijs betekenisvol zou zijn en dat er geleerd werd in het echte leven.

HetKan! is goed bekend met Jenaplan/Freinet en kan je meer vertellen over hun methodes en laten zien hoe je onderdelen van deze onderwijsmethodes zou kunnen gebruiken binnen jouw onderwijspraktijk.

Prachtige concepten

In het onderwijs, ook jouw onderwijs, vind je overal momenten en activiteiten die je met behulp van Freinettechnieken en aspecten van het Jenaplanconcept kunt verrijken. Denk aan de klassenvergadering, de muurkrant, de vrije teksten, groepsteksten, tekstbespreking, levend rekenen, correspondentie, druktechnieken, de klassenkas, de klassenkrant, vrij onderzoek.  De momenten en activiteiten zijn legio, als je ze maar ziet en wilt benutten.

We laten  je zien hoe je op eenvoudige wijze je onderwijs verrijkt, zodanig dat het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen vergroot wordt.

 

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij
Jenaplan en Freinet aanbieden.

BewarenBewaren

HetKan!