Snap jij het? Werken aan een sterke didactische grondhouding.

JIJ DOET ERTOE

SNAP JIJ HET? WERKEN AAN EEN STERKE DIDACTISCHE GRONDHOUDING.

Veel leerkrachten ervaren een enorme druk van alle instructies die zij iedere dag verzorgen. 'Snap jij het?' helpt je om tot krachtige, goede en korte leergesprekken te komen. Op welke wijze verzorg je mooie leergesprekken met kinderen en blijft samen leren een belangrijke plaats houden? 'Snap jij het?' helpt het team ook om betekenisvol onderwijs voort te zetten en weer alle ruimte te bieden aan oriëntatie op jezelf en de wereld, muzische vorming en beweging. 

De visie van de school klinkt door in de didactische grondhouding van de leerkracht. Zij kunnen niet zonder elkaar! Goede instructies verzorgen en leergesprekken voeren met kinderen waarbij je uitgaat van verschillen vraagt veel professionaliteit van de leerkracht. In het traject 'Snap jij het' verkennen we de diverse kenmerken van deze leergesprekken en welke rol de leerkracht hierin speelt. 

 

Eén ding staat vast: jij doet ertoe!

 

Wil jij jouw instructievaardigheden enorm versterken, dan is dit traject echt iets voor jou. Allerlei worstelingen komen aan bod en zo ga je aan de slag om opnieuw te ontdekken wat 'instructie geven' is waarbij ook alle ruimte is voor al het andere wat je kinderen gunt te ontwikkelen op school.


Wat betekent jouw visie op leren voor jouw manier van instructie geven? 
Geef jij alle instructies in de hele groep, in niveaugroepen of in andere gekozen groeperingsvormen?
Volg jij het directe instructiemodel en noem jij doelen aan het begin van de instructie?
Werkt dit zoals beweerd wordt en past dit daadwerkelijk in het schoolconcept?
Biedt de wijze waarop jij instructie geeft ruimte om ook zelfstandigheid te ontwikkelen?
En nog interessanter: waarom kies je wat je kiest?

 

Opnieuw ontdekken welke didactische grondhouding passend is.

In dit aanbod gaan we op allerlei manieren ervaren wat instructie geven is en wat daarbij essentieel is. We duiken in ‘uitgaan van verschillen’ binnen de instructie. Daarbij kijken we positief kritisch naar diverse actuele instructiemodellen, maken we kennis met didactische keuzes en specifieke middelen die methodieken maken en gebruiken. De didactische vaardigheden van de leerkracht wordt versterkt en een eenduidigheid in handelen binnen het team bevordert. Het 'lesgeven', de wijze van ontwikkelingsstimulering, krijgt weer volop de aandacht. Hierdoor kan ook betekenisvol leren vorm gegeven worden waarbij kwaliteit gehandhaafd blijft. Aangezien je veel van kinderen moet weten om ze te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling, leren we je hoe je kinderen kunt leren 'gedachtenposters' te maken. Hierdoor kun je sneller achterhalen hoe ze denken en welke strategieën ze toepassen. 

 

Kortom, de leerkracht krijgt alle tools om meer grip te krijgen op de worsteling omtrent de vele instructies binnen de heterogene groepen waar zij mee te maken hebben. En natuurlijk doen we dit samen. Juist het teamleren en alle verschillen tussen de teamleden benutten, maakt dit tot een krachtig proces wat niet zomaar meer kan verdwijnen uit jullie school.


Na dit traject is er voor jou geen weg meer terug en zullen jouw instructies er anders uitzien. De opbrengsten op veel vlakken zullen verhoogd worden waardoor kinderen elke dag ervaren wat we samen belangrijk vinden.

Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij 
Snap jij het? een didactische grondhouding aanbieden.

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!