• Leidinggeven aan een basisschool

    Het team als jouw groep

    De schoolleider speelt een belangrijke rol in de basisschool. Hij/zij kent de visie en het concept van de school en weet het team te stimuleren zonder te dwingend aanwezig te zijn.