• Leidinggeven aan een basisschool

  Het team als jouw groep

  De schoolleider speelt een belangrijke rol in de basisschool. Hij/zij kent de visie en het concept van de school en weet het team te stimuleren zonder te dwingend aanwezig te zijn. 

 • Zicht op ontwikkeling vanuit jouw visie.

  Jouw visie op kwaliteit.

  Hoe maak je met je school de juiste keuzes, hoe maak je die sámen om te zorgen voor betrokkenheid, verantwoordelijkheid en uitvoerbaarheid binnen het team?

   

  Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol bij de ontwikkeling van de school. Een basisschool staat midden in de maatschappij en speelt in op de actualiteit: niet alleen wat betreft de inhoud maar ook wat betreft verantwoording, schoolontwikkeling, cultuur en structuur.

   

  Hoe krijg je het als basisschool dan voor elkaar om trouw te blijven aan je fundament?

   

  Zicht op ontwikkeling, ZO KAN HET!

 • De intern begeleider binnen de school, een belangrijke spil!

  De intern begeleider: een belangrijke spil in de basisschool!

   

  Uitgaan van verschillen, zicht op ontwikkeling vanuit de visie, betekenisvol onderwijs waarbij kinderen alle ruimte krijgen: de intern begeleider is degene die het team hierin weet te stimuleren en te begeleiden om samen met hen daarbij passend onderwijs te ontwikkelen.

   

  De rol van de intern begeleider is zeer bepalend voor de wijze waarop het team naar de kwaliteit vanuit onderwijs kijkt. Over welke kwaliteit hebben jullie het? Hoe krijg je zicht op dat wat je graag zou willen bereiken in het onderwijs ook echt bereikt?

   

  Voor veel intern begeleiders een prachtuitdaging waarbij HetKan! je graag ondersteunt.

   

HetKan!