W.O. en de verwondering van kinderen

JIJ DOET ERTOE

W.O. EN DE VERWONDERING VAN KINDEREN IN ERE HOUDEN

Thematisch werken in de praktijk.

Kerndoelen, cursussen, creatief denken, leerlijnen, onderwijs-essenties, executieve vaardigheden, coöperatief leren, leren leren, hoe werkt het brein, leren onderzoeken…
Zie jij de bomen nog door het bos? Wij wel!

 

Maak kennis met ons denkkader voor W.O. onderwijs, waarbij de verwondering  van de kinderen centraal staat en je nieuwsgierigheid in ere houdt of misschien wel weer opwekt.
De onderzoekende houding van kinderen stimuleren is hierbij een belangrijk doel. Kan dat in de praktijk van alle dag? HetKan!

 

Wil jij het thematisch werken inzetten, versterken of verbreden naar allerlei andere manieren waarmee je kinderen daadwerkelijk weet te prikkelen? Wil je hen cruciale vaardigheden leren en diverse manieren verkennen waarop je het geleerde samen met de kinderen zichtbaar kunt maken? Dan is het denkkader een prachtig handvat om hier samen in te duiken!

 

Denkkader voor het onderwijs

HetKan! ontwikkelde een denkkader waarin de verwondering van kinderen alle ruimte krijgt. Kinderen ontwikkelen vaardigheden en kennis als anker om nieuwe kennis en vaardigheden aan te koppelen. Er kan gekozen worden voor diverse prikkelingen: een thema, inbreng van kinderen of de actualiteit die de groep binnenkomt. Het kan mét of zonder methode. Het kan de hele dag door.

 

In ons denkkader stemmen we het aanbod steeds af op de kinderen. Onderwerpen dienen zich aan door een dwingende vraag, een terloopse gedachte of een gebeurtenis. De leerkrachten komen gezamenlijk tot een afweging en bepalen met welk onderwerp ze verder gaan en hoe ze dat willen verdiepen. Vervolgens worden plannen en ideeën gemaakt.

Door aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen richten we ons op een hoog niveau van welbevinden en betrokkenheid, waardoor de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Alles wat er gedaan wordt, wordt duidelijk zichtbaar gemaakt op kindniveau, op groepsniveau en op leerkracht(school)niveau.

Het biedt alle ruimte voor integratie van diverse vaardigheden zoals taal, rekenen, kunstzinnige vorming, die betekenisvol ingezet kunnen worden.

Nieuwsgierigheid, de mooiste eigenschap

Kinderen worden geboren met de mooiste eigenschap die er bestaat: nieuwsgierigheid. Zonder nieuwsgierigheid naar alles om hem heen zou het kind zich nooit ontwikkelen. Nieuwsgierigheid is dus van levensbelang.
Je verwonderen over iets zet aan tot actie, tot exploreren, in beweging komen, op onderzoek uitgaan, ontdekken, grenzen verkennen, fouten leren maken, opnieuw leren beginnen, doorzetten, over je grenzen kijken en gaan.
Het zet aan tot autonomie, welbevinden, betrokkenheid; de basisbehoeften van ieder mens!                          

Hoe mooi zou het zijn als het onderwijs echt aan zou sluiten bij die nieuwsgierigheid, die verwondering, die natuurlijke behoefte van kinderen.
Een uitdaging? JA! Onmogelijk? NEE!  
Wij zijn ervan overtuigd dat Het Kan!


Klik hier voor de verschillende vormen waarop wij 
W.O. en de Verwondering in Ere Houden aanbieden.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!