AGENDA AGENDA AGENDA AGENDA AGENDA AGENDA AGENDA AGENDA AGENDA AGENDA AGENDA AGENDA AGENDA AGENDA
Agenda
September 2023
POST-HBO opleiding

Jenaplanopleiding POST-HBO

JENAPLANOPLEIDING (POST-HBO)

Deze opleiding is voor velen een mooie uitdaging. De jenaplanopleiding gaat namelijk over jou! Jij en jouw onderwijspraktijk staan centraal in deze jenaplanopleiding van HetKan!

De jenaplanopleiding gaat over:
het jenaplanconcept en
...de manier waarop jij tegen leren en ontwikkelen aankijkt.
...over de rol die jij wilt en kunt spelen in de ontwikkeling van kinderen.

Wat gun jij de kinderen in jouw groep?
Wat vind jij dat ze moeten en mogen ontwikkelen als ze bij jou op school zitten?
Hoe geef jij dat vorm en hoe kom je er achter of je bereikt wat je voor ogen hebt?
En tenslotte: wie ben jij?
Wie is die stamgroepleider die voor jouw groep staat, want jij doet er toe!

We starten deze opleiding ieder jaar op verschillende momenten in diverse regio's. Dus informeer naar mogelijke plaatsen.

Data groep Brabant: steeds van 15.30-20.30 uur.

 

Maandag 25-09

Donderdag 09-11

Woensdag 10-01

Dinsdag 06-02

Donderdag 07-03 tweedaagse

Vrijdag 08-03 tweedaagse

Maandag 13-05

 

 

Data groep West-Nederland:

 

Maandag 25-09 van 15.30-20.30

Donderdag 09-11 van 15.30-20.30

Dinsdag 09-01 van 15.30-20.30

Woensdag 24-01 van 15.30-20.30

Maandag 25-03 van 15.30-20.30

Vrijdag 31-05 van 09.00-16.00

Donderdag 06-06 van 15.30-20.30

 

lees meer

 

Trainer: Twee enthousiaste trainers van HetKan!
Locatie: Op een van de deelnemende scholen
September 2023
Nu inschrijven
September 2023
Scholing

Opleiding Jenaplanspecialist

Opleiding Jenaplanspecialist

De jenaplanspecialist speelt een belangrijke rol in de jenaplanschool. Deze specialist kent het concept en weet het team te stimuleren alle ontwikkelingen steeds weer op te pakken vanuit het gedachtegoed van het jenaplanconcept.

 

Ken je concept en weet het team te begeleiden op een wijze die past bij het concept!

 

HetKan! ontwikkelde een traject specifiek voor de Jenaplanspecialist zodat zij samen met het team de jenaplankwaliteit kan bewaken en verstevigen.

 

Inhouden:

 • Kennis van het concept: waar kan ik welke inhouden vinden, wat weet je al, waar zou je nog veel meer willen/moeten weten als jenaplanspecialist?
 • Het team als stamgroep: op welke wijze geef jij vanuit jouw rol/functie vorm aan onderwijsontwikkeling vanuit het jenaplanconcept? Wat kan je hierbij tegenkomen en hoe begeleid je dit?
 • Steeds weer terug naar de basis: het jenaplanconcept
 • Jenaplankwaliteit 
 • Wat betekenen maatschappelijke ontwikkelingen voor de vormgeving van het concept op jouw school?

 

Opzet: Deze opleiding bestaat uit 8 dagdelen verdeeld over verschillende momenten in een schooljaar (combinatie van studiedagen en studiemiddagen).  Je gaat diverse uitdagingen aan die je direct in de eigen praktijk inzet, aansluitend op hetgeen er op dat moment bij jou op school speelt.

Data 2023-2024:

 • Vrijdag 15-09-23 09.00-16.00 
 • Donderdag 02-11-2023 09.00-16.00
 • Maandag 05-02-2024 09.00-16.00
 • Dinsdag 04-06-2024 09.00-16.00

 

kosten: €1500

locatie: nader te bepalen

 

Klik hier voor meer informatie en inschrijven

Trainer: Anite van Oijen en Ingrid Nagtzaam
Locatie: Nader te bepalen
September 2023
Nu inschrijven
September 2023
scholing

Scholing: IK WIL SPELEN! Jenaplan in de onderbouw.

HetKan! verzorgt in verschillende regio's:

 

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Ik wil spelen!', jenaplanonderwijs in de onderbouw, heeft HetKan! voor stamgroepleiders binnen het jenaplanonderwijs die in de onderbouw werken, verschillende modules ontwikkeld. Wij bieden een scholingstraject dat aansluit op de inhoud van het boek en de praktijk van het werken met het jonge kind.

 

De volgende modules bestaan ieder uit 7 online bijeenkomsten van 3 uur. 

MODULE 1: 'IK WIL SPELEN!' Het kan ZÓ, het jonge kind binnen het jenaplanconcept.

Als jij jouw onderbouwkinderen een omgeving gunt waar spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is dit een aanbod voor jou.
HetKan! ontwikkelde 10 Ankers die je houvast bieden om met jouw mogelijkheden, binnen jouw praktijk 'IK WIL SPELEN' vorm te geven. We bekijken samen met jou (en je collega's) op welke wijze je werkt en zou willen werken. Samen verkennen we op welke wijze jij aan de slag zou willen.

Indien gewenst, laten we je kennis maken met onze 10 Ankers en dagen je uit er je eigen route mee te bepalen.

 

In 's-Hertogenbosch vinden de bijeenkomsten in 2023-2024 op de volgende momenten plaats: (steeds van 16.00-19.30)

 

 • Donderdag 14-09-23
 • Dinsdag 24-10-23
 • Maandag 27-11-23
 • Woensdag 17-01-24
 • Donderdag 22-02-24
 • Maandag 15-04-24
 • Dinsdag 28-05-24

 

klik hier voor meer informatie en/of om je in te schrijven

 

MODULE 2: 'IK WIL SPELEN!'; ontwikkelingsstimulering voor het jonge kind binnen het jenaplanconcept.(2)

Tijdens de opleiding ‘IK WIL SPELEN!’ heb je kennis gemaakt met het werken met het jonge kind vanuit het jenaplanconcept.
In deze aanvullende opleiding, gaan we dieper en concreter in op de wijze waarop je jenaplanonderwijs in de onderbouw vorm kunt geven. Het thema is 'ontwikkelingsstimulering binnen het jenaplanconcept'.

 

We gaan in op de wijze waarop je jenaplanonderwijs in de onderbouw vorm kunt geven zodat je de ontwikkeling van de kinderen kunt stimuleren:

 • binnen het spel
 • binnen de alledaagse dingen
 • betekenisvol
 • vanuit hun verwondering
 • programma: doelgericht en didactisch

 

klik hier voor meer informatie en/of om je in te schrijven

Trainer: Enthousiaste trainers van HetKan!
Locatie: online
September 2023
September 2023
Scholing

Didactisch specialist binnen een Jenaplanschool

Goed Jenaplanonderwijs vraagt om stamgroepleiders die veel kunnen. Wanneer je vanuit het Jenaplanconcept je onderwijs wil vormgeven, is het belangrijk binnen het team samen te bepalen welke didactische grondhouding hierbij past en welke vaardigheden, middelen, materialen en organisatievormen de kinderen en de stamgroepleider hierbij nodig hebben.

 

Pedagogiek en didactiek gaan hand in hand!

 

Pedagogiek en didactiek raken elkaar continu, ze zijn niet los van elkaar te zien. De manier waarop jij de leergesprekken verzorgt zegt alles over hoe jij over ‘leren en ontwikkelen’ en over ‘opvoeden’ denkt.
Binnen dit traject verdiepen we ons in de wijze waarop jij ervoor kunt zorgen dat pedagogiek en didactiek hand in hand gaan. Je gaat aan de slag met diverse kenmerken van een didactische grondhouding die het mogelijk maakt voor kinderen om te leren op een manier waarbij zij de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen.

 

Data 2023-2024, steeds van 09.00-16.00 uur:

 • Woensdag 27-09-23 09.00-16.00

 • Dinsdag 21-11-23 09.00-16.00

 • Donderdag 08-02-24 09.00-16.00

 • Maandag 15-04-24 09.00-16.00

 • Woensdag 05-06-2024 09.00-16.00

 

Klik hier voor meer informatie

 

 

Trainer:
Locatie: Nader te bepalen
Oktober 2023
scholing

RDO-modules voor schoolleiders

Modules RDO

Samen met de NJPV en andere instituten ontwikkelt HetKan! modules die tevens te gebruiken zijn voor je herregistratie als registerdirecteur. Je kunt hierdoor werken aan je ontwikkeling als jenaplanschoolleider en je RDO.

 

Modules RDO

Samen met de NJPV en andere instituten ontwikkelt HetKan! modules die tevens te gebruiken zijn voor je herregistratie als registerdirecteur. Je kunt hierdoor werken aan je ontwikkeling als jenaplanschoolleider en aan je RDO.

De module: ‘Jenaplan kennen’.

Deze module is bedoeld voor jenaplanschoolleiders voor wie het concept nog vrij nieuw of onbekend is. We investeren in de kennis over het concept en verkennen diverse verschijningsvormen. Jenaplan is een interpreteerbaar streefmodel en er zijn gelukkig veel verschillen tussen scholen. Wat is jouw houvast?

 

Data bijeenkomsten 2023-2024:

 • Maandag 09-10-2023 studiedag, 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur

 • Donderdag 23-11-2022 en vrijdag 24-11-2022 tweedaagse 09.15-16.00

 • Woensdag 07-02-2024 studiedag 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur

 • Vrijdag 19-04-2024 studieochtend 09.15-12.30: inloop vanaf 09.00 uur

   

De module: ‘Het team als stamgroep’.

Na deze module heb je een helder idee van hoe je leiding kunt geven binnen je Jenaplanschool op een wijze die past binnen het concept. Tijdens de module verken je diverse modellen die bruikbaar zijn om de lerende organisatie te kunnen stimuleren. Je hebt de structuur van de school in beeld en weet wat je te doen staat om de cultuur neer te zetten die je voor ogen hebt.

 

Data bijeenkomsten 2023-2024:

 • Maandag 02-10-2023 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur

 • Donderdag 30-11 en vrij 01-12 2023 tweedaagse 09.15-16.00

 • Donderdag 29-02-2024 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur

 • Vrijdag 05-04 2024 studieochtend 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur

 

Opgave kan door contact met ons op te nemen.

Trainer: Anite van Oijen en Ingrid Nagtzaam
Locatie: nader te bepalen
Oktober 2023
September 2023
Scholing

De intern begeleider: een belangrijke spil binnen de Jenaplanschool

Uitgaan van verschillen, zicht op ontwikkeling vanuit de jenaplanvisie, betekenisvol onderwijs waarbij het stamgroepwerk alle ruimte krijgt: de intern begeleider is degene die het team hierin weet te stimuleren en te begeleiden om samen met hen daarbij passend onderwijs te ontwikkelen. De rol van de intern begeleider is zeer bepalend voor de wijze waarop het team naar de kwaliteit van onderwijs kijkt. Over welke kwaliteit hebben jullie het? Hoe krijg je zicht op dat wat je graag zou willen bereiken in het onderwijs, ook echt bereikt?

 

Voor veel intern begeleiders een uitdaging waarbij HetKan! je graag ondersteunt.

 

Daarom verzorgen we ook dit jaar weer een aanbod van 5 bijeenkomsten waarin we inspelen op wat jouw vragen zijn, uitwisseling mogelijk maken met andere professionals en je op weg helpen met onderdelen uit een rijk aanbod passend bij de actuele ontwikkelingen rondom onderwijskwaliteit.

 

Planning 2023-2024: steeds van 09.00-16.00 uur

 • Woensdag 20-09-2023 09.00-16.00

 • Dinsdag 14-11-2023 09.00-16.00

 • Donderdag 01-02-2024 09.00-16.00

 • Maandag 08-04-2024 09.00-16.00

 • Woensdag 29-05-2024 09.00-16.00

 

Klik hier voor meer informatie

 

Trainer: Sigrid Reitsma
Locatie: Nader te bepalen
September 2023
Nu inschrijven
HetKan!