IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het IK WIL SPELEN! ZÓ kan het
Terug naar HetKan digitaal.

IK WIL SPELEN! ZÓ kan het.

Kinderen spelen graag en veel. Ze spelen niet om zich te ontwikkelen maar ze ontwikkelen zich door te spelen. Elke nieuwe uitdaging geeft ze weer een impuls om zich verder te ontwikkelen en een berg creatieve energie. ZÓ maakt groepsleiders bewust van hun eigen rol en de rol van de kinderen in dit proces. Wanneer je kindgericht wil werken, past ZÓ bij jou!

ZÓ biedt een kindgerichte werkwijze waarbij:

 

  • Kinderen de tijd krijgen zelf deel te nemen aan alles wat er samen geregeld moet worden binnen de groep. Binnen ZÓ worden deze momenten als enorm waardevol gezien. Kinderen voelen zich competent als zij de kans krijgen te doen wat zij zelf kunnen doen. Binnen de alledaagse dingen die zij tegenkomen krijgen zij alle kans zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige personen
  • Kinderen mogen spelen en de groepsleiders weten de ontwikkeling van het kind te stimuleren binnen dat spel, zonder te dwingend aanwezig te zijn
  • Kinderen leren samenleven doordat de groepsleiders zichzelf als positieve opvoeders laten zien
  • Het spel en de beleving van kinderen centraal staan (niet de geplande activiteiten of een programma)

 

Veel groepsleiders binnen de onderbouw en de kinderopvang hebben de wens op een kindgerichte wijze te mogen werken. De vraag daarbij is: hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe geven we dit vorm? Het kan ZÓ!

We gebruiken een uitdagend online programma met veel voorbeeldfilmpjes. De filmpjes maken het programma inzichtelijk, maar doen meer mandaat. Door wekelijks een filmpje te bekijken ontstaat er tussen de trainingen door veel acties. 
E-learning ondersteunt de implementatie in de praktijk.

 

Prijs: €125,00 aanschaf, €50,00 abonnementskosten: jaarlijks gefactureerd per 1 januari. Abonnement wordt automatisch verlengd en dient uiterlijk voor 1 december afgemeld te worden.

 

Klik hier voor meer informatie over IK WIL SPELEN, ZO!

HetKan!