IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN! IK WIL SPELEN!
Terug naar HetKan digitaal.

IK WIL SPELEN!  HetKan!

IK WIL SPELEN! (IWS!) is een werkwijze voor de ontwikkelingsstimulering voor het jonge kind. IWS! stimuleert de brede ontwikkeling van het kind waarbij welbevinden en betrokkenheid centraal staan. IWS! gaat uit van ontwikkelingsstimulering die bij de natuurlijke manier van leren van het jonge kind past:

 

  • Binnen het spel van de kinderen
  • Tijdens de alledaagse dingen
  • Vanuit de afgesproken rituelen en routines
  • Vanuit de verwondering van kinderen, binnen de thema’s
  • Vanuit de programma’s: doelgericht en educatief.

 

IWS! investeert in werkwijzen die de kennis van de pm’er van de ontwikkeling van het jonge kind vergroot.  Hierdoor lukt het een werkwijze in te zetten die passend is bij de natuurlijke manier van het leren van het jonge kind. Binnen IWS maken we steeds inzichtelijk wat impliciet aan bod komt en wat we expliciet moeten stimuleren. Hiermee legt IWS een sterke basis voor het werken met of zelfs zonder een programma. De groepsleider doet ertoe!

Veel groepsleiders binnen de onderbouw en de kinderopvang hebben de wens op een kindgerichte wijze te mogen werken. De vraag daarbij is: hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe geven we dit vorm? IWS ondersteunt je hierin.

We gebruiken een uitdagend online programma met veel filmpjes. De filmpjes maken het programma inzichtelijk, maar doen meer dan dat. Door wekelijks een filmpje te bekijken ontstaat er tussen de trainingen door veel actie. 
E-learning ondersteunt de implementatie in de praktijk.

 

Prijs: €125,00 aanschaf, €50,00 abonnementskosten: jaarlijks gefactureerd per 1 januari. Abonnement wordt automatisch verlengd en dient uiterlijk voor 1 december afgemeld te worden.

 

Klik hier voor meer informatie over IK WIL SPELEN!

HetKan!