Schoolleiders, modules RDO

JIJ DOET ERTOE

Modules RDO

Samen met de NJPV en andere instituten ontwikkelt HetKan! modules die tevens te gebruiken zijn voor je herregistratie als registerdirecteur. Je kunt hierdoor werken aan je ontwikkeling als jenaplanschoolleider en je RDO.

 

In het schooljaar 2022-2023 start de eerste module: ‘Jenaplan kennen’.

De eerste module is bedoeld voor jenaplanschoolleiders voor wie het concept nog vrij nieuw of onbekend is. We investeren in de kennis over het concept en verkennen diverse verschijningsvormen. Jenaplan is een interpreteerbaar streefmodel en er zijn gelukkig veel verschillen tussen scholen. Wat is jouw houvast?

 

De module staat voor 65 punten en 112 uur: 5 studiedagen (40 uur), 72 uur zelfstudie (literatuur en opdrachten).

Schrijf je hier in voor deze module: Jenaplan kennen.

 

Op maandagmiddag 23 Januari wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd vanuit de NJPV. Geef je op voor deze bijeenkomst door contact met ons op te nemen. 

Coaching en begeleiding in de praktijk

Regelmatig ontmoeten we schoolleiders die graag even sparren met ons over een aantal onderwerpen die binnen de school spelen. Zo zijn we een sparringpartner op de achtergrond. Dit kan, indien gewenst, uitgroeien tot een intensief coachingstraject.

Diverse inspiratiebijeenkomsten

HetKan! heeft verschillende middelen ontwikkeld, voor de schoolleider die het jenaplanconcept wil voorleven. Wij bieden naast de RDO-modules een divers aanbod voor schoolleiders en intern begeleiders. Je ontmoet hierbij natuurlijk ook andere jenaplanprofessionals. Deze momenten plannen we regelmatig in dus houdt onze agenda in de gaten of stuur ons een bericht wanneer je belangstelling hebt.

HetKan!