De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument. De verwondering in ere houden, digitaal instrument.
Terug naar producten.

3Stel dat kinderen geen vragen meer zouden stellen... Hoe stil, hoe levenloos, hoe fantasieloos zou onze wereld dan worden? Kinderen zijn van nature vaak nieuwsgierig en kijken verwonderd naar alles om zich heen. Wanneer wij steeds zouden bepalen wat kinderen zouden moeten leren, kan het zomaar gebeuren dat die kinderen zich niet meer geroepen voelen te vertellen wat hen bezighoudt en wat ze zouden willen leren. We zouden daarmee kinderen afleren zich te verwonderen! Wij willen graag de verwondering van kinderen in ere houden! Het is de motor van het leven zelf. Het is de manier waarop zij de wereld benaderen, de manier waarop ze er hun plek in bepalen, de manier waarop iedere nieuwe generatie de wereld weer een beetje bijstelt.

Ontdek nu ons digitaal systeem waarin scholen elkaar inspireren om de verwondering van kinderen in ere te houden!

Onderwijs waarbij je de verwondering van de kinderen in ere houdt? HetKan! Dit denkkader maakt het mogelijk om onderwijs vorm te geven waarbij je alle ruimte biedt aan vragen van kinderen, dit op een betekenisvolle wijze in gaat zetten en voldoet aan het gestelde wettelijke kader. De groepsleider en de kinderen spelen hierin een belangrijke rol en iedereen werkt aan diepgang. Een manier van werken die iedere schooldag weer tot één groot speel-leeravontuur kan maken!

  • Kinderen ontwikkelen vaardigheden waarmee ze zich kunnen oriënteren in de wereld.
  • Kinderen worden op diverse manier geprikkeld: het vuurtje van de nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd.
  • Kinderen maken hun proces zichtbaar.
‘Wereldoriëntatie is het geheel van bemoeienissen door de school, waardoor spontane of gewekte vragen van het kind betreffende samenleving, cultuur en natuur worden beluisterd en waarbij door begeleiding van het vragende kind in de richting van correcte antwoorden op het niveau van het kind de voor hem ingewikkelde wereld van “mensen, dingen en dieren” wordt geordend en geduid en hij zich daarin een weg leert zoeken (Commissie basisonderwijs 1969)’
€125 aanschaf, €50 abonnementskosten per jaar
Direct bestellen
HetKan!