PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN
TE KOOP bij het Kan!
Boek
€ 21,50 + € 4,85 verzendkosten

DE GELUKKIGE KLAS BEGINT BIJ DE LEERKRACHT

Dit boek gaat over de gelukkige groep. Over het verlangen om als groepsleider het
verschil te kunnen maken voor de kinderen die aan ons toevertrouwd zijn.

Dit boek gaat over het goed doen, ook in de ogen van het kind.
Met dit boek willen we laten zien hoe het zou kunnen, niet hoe het zou moeten. We hopen
dat onze verhalen en ervaringen anderen inspireren om te werken aan een gelukkige
groep. Want dat gunnen we ieder kind én iedere groepsleider. Een groep waarin iedereen
zich veilig voelt, waarin iedereen gezien wordt. Een groep die zich kenmerkt door
onderling respect en waar je opgevangen wordt als het even niet gaat. Zo’n groep is een
gelukkige groep.

 

Ben je enthousiast geworden na het lezen van dit boek en zou je heel graag ondersteuning willen in de wijze waarop je de inhoud van het boek in de praktijk kunt brengen. HetKan! verzorgt opleidingen, coaching en teamtrainingen over ' de gelukkige groep'. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen! 

boek
17,50 plus 4,85 verzendkosten

Het kinderbrein maakt in zijn jonge jaren enorm veel verbindingen in de hersenen aan. Bij elk kind verloopt die ontwikkeling, dat verbinden, op een andere manier. Het aanbod zal daarom rijk en gevarieerd moeten zijn, zodat het bij alle fases van ontwikkeling aan kan sluiten. Veel mogelijkheden om uit te nodigen tot ontdekkingen en spel; een erkenning voor alle manieren van leren van kinderen. De inrichting van de groep start met een herkenbare basis, ook in de ogen van kinderen. Goed ingerichte basishoeken, met volop ruimte om te variëren en uit te breiden. Een basis die het spel steeds weer prikkelt. Een ruimte die in balans is, waar hoeken elkaar versterken. De inrichting van de hoeken kan steeds meekleuren met de actualiteiten en thema’s die leven in de groep. In spel zitten – ongemerkt voor kinderen – ontwikkeldoelen verstopt. Jij als groepsleider kent die doelen en zorgt voor aanbod op maat; voor ieder kind is in de hoek materiaal aanwezig dat past bij zijn/haar ontwikkeling.

uit: IK WIL SPELEN! Ingrid Nagtzaam en Anite van Oijen, Zutphen 2019, NJPV.

In dit boek (A4-formaat) vind je 50 pagina's met foto's om diverse ideeën te krijgen op welke wijze je een rijke basisinrichting kunt creëren en hoe je deze steeds weer mee kunt laten kleuren, samen met de kinderen.

Boek
€35 plus verzend- en administratiekosten

‘IK WIL SPELEN’

is een boek geschreven voor ieder die werkt met het jonge kind (2,5 tot 6 jaar) binnen het jenaplanconcept. Aan onze jongste kinderen zijn tot op heden nog weinig ‘jenaplanwoorden’ gewijd. Doorgewinterd in alle geledingen van het jenaplanonderwijs, hebben Anite van Oijen en Ingrid Nagtzaam onderzocht, doorleefd en beschreven wat essentieel is voor de ontwikkeling van het jonge kind en hoe je die kunt vormgeven op een manier die passend is bij het werken in een jenaplanschool/kindcentrum.

 

Dit boek is een herverkenning van de basisprincipes, essenties en kwaliteiten van het Jenaplan, vanuit het perspectief van het jonge kind. Het is een onderzoeksreis langs klassieke pedagogen en hedendaagse wetenschappers die zich bezighouden met het spelen en leren van jonge kinderen. Ook is het de weerslag van decennia hands-on ervaring in het werken en leven met kinderen en stamgroepleiders.

 

Naast alle mensen die werkzaam zijn in het jenaplan, is deze visie op de ontwikkeling van het jonge kind ook inspirerend en inzichtgevend voor vele anderen, om weer echt te kijken en te luisteren naar jonge kinderen die vaak maar één ding echt willen:

spelen!

 

Verkrijgbaar via www.jenaplan.nl

digitaal instrument
€ 125,00 aanschaf, €50 abonnementskosten per jaar

EEN DIGITAAL INSTRUMENT BIJ JENAPLAN, SCHOOL WAAR JE LEERT SAMENWERKEN.

HetKan! heeft een instrument ontwikkeld wat is voortgekomen uit en onlosmakelijk verbonden is met het boek Jenaplan, school waar je leert samenleven.
HetKan! daagt je uit het gesprek aan te gaan over de ideale Jenaplanschool.
Onderzoek bijvoorbeeld hoe het in jouw groep of op jouw school is.
Denk na over wat jij zou willen.
Wat wordt er in het boek precies per thema gezegd?
Wat jij nog toe zou willen voegen?
Is er iets dat je net anders vorm zou willen geven?

Welke plannen krijg jij?

Wat neem je op in je schoolplan?

Precies voor zulke vragen is dit instrument ontwikkeld.

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van werken met dit instrument, klik hier.

 

 

digitaal instrument
€125,00 aanschafkosten, €50,00 abonnementskosten per jaar

KENNIS VAN ONTWIKKELING GEEFT VRIJHEID 

Dit digitaal instrument beredeneerd aanbod heeft tot doel inzicht te geven in de ontwikkelingslijnen binnen groep 1 en 2. Het is gebaseerd op het nieuwe leerplankader van de SLO (fase 1). Door met deze lijst te werken professionaliseer je jezelf.

 

Je krijgt zicht op de doelen die je nastreeft binnen de ontwikkelingsstimulering in je groep, zonder dat je deze  dwingend aanwezig laat zijn. Je ontdekt welke doelen wel en niet aan bod komen, zodat je hierop in kunt spelen. Werkend hiermee groeit je kennis en verwerf je steeds meer inzicht in de ontwikkelingslijnen.
Dit maakt het mogelijk de kinderen te begeleiden op een kindgerichte wijze waarbij spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

 

Dit pakket bevat de volgende ontwikkelingslijnen: taal, bewegingsonderwijs, sociaal emotioneel, rekenen en wiskunde, kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op jezelf en de wereld, digitale geletterdheid en spel. Dit laatste voegden wij zelf toe vanwege het grote belang van spel.

Wil je meer weten over werken met beredeneerd aanbod?
Klik hier.

Digitaal instrument
€125 aanschaf, €50 abonnementskosten per jaar

3Stel dat kinderen geen vragen meer zouden stellen... Hoe stil, hoe levenloos, hoe fantasieloos zou onze wereld dan worden? Kinderen zijn van nature vaak nieuwsgierig en kijken verwonderd naar alles om zich heen. Wanneer wij steeds zouden bepalen wat kinderen zouden moeten leren, kan het zomaar gebeuren dat die kinderen zich niet meer geroepen voelen te vertellen wat hen bezighoudt en wat ze zouden willen leren. We zouden daarmee kinderen afleren zich te verwonderen! Wij willen graag de verwondering van kinderen in ere houden! Het is de motor van het leven zelf. Het is de manier waarop zij de wereld benaderen, de manier waarop ze er hun plek in bepalen, de manier waarop iedere nieuwe generatie de wereld weer een beetje bijstelt.

Ontdek nu ons digitaal systeem waarin scholen elkaar inspireren om de verwondering van kinderen in ere te houden!

Onderwijs waarbij je de verwondering van de kinderen in ere houdt? HetKan! Dit denkkader maakt het mogelijk om onderwijs vorm te geven waarbij je alle ruimte biedt aan vragen van kinderen, dit op een betekenisvolle wijze in gaat zetten en voldoet aan het gestelde wettelijke kader. De groepsleider en de kinderen spelen hierin een belangrijke rol en iedereen werkt aan diepgang. Een manier van werken die iedere schooldag weer tot één groot speel-leeravontuur kan maken!

  • Kinderen ontwikkelen vaardigheden waarmee ze zich kunnen oriënteren in de wereld.
  • Kinderen worden op diverse manier geprikkeld: het vuurtje van de nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd.
  • Kinderen maken hun proces zichtbaar.
‘Wereldoriëntatie is het geheel van bemoeienissen door de school, waardoor spontane of gewekte vragen van het kind betreffende samenleving, cultuur en natuur worden beluisterd en waarbij door begeleiding van het vragende kind in de richting van correcte antwoorden op het niveau van het kind de voor hem ingewikkelde wereld van “mensen, dingen en dieren” wordt geordend en geduid en hij zich daarin een weg leert zoeken (Commissie basisonderwijs 1969)’
Stempel
€ 12,50 + €4,85 verzendkosten

DRUK GEEN STEMPEL OP HET KIND, DAT KAN HIJ HEEL GOED ZELF!

Nog verder werken terwijl je alles al begrijpt?
Genoeg geoefend?
Doel bereikt?
Wij drukken geen stempel op het kind maar laten het kind z’n eigen stempel drukken.

Ik kan het! 

 

programma

SPELEND LEER IK MEZELF BEWEGEN!

Ieder kind beweegt en leert op zijn of haar eigen, creatieve wijze. Als professional speel je in op dit leerproces. SLIM Bewegen helpt je bij het begeleiden van kinderen in hun motorische ontwikkeling. Je leert om zó uit te dagen, dat je de creativiteit van het kind maximaal stimuleert!

 

Dit programma helpt je om op een andere manier naar ontwikkelingsstimulering te kijken. Een manier waarbij het kind spelend leert. Het mooie hiervan is dat het doorwerkt in de werkwijze van alle ontwikkelingsdomeinen. Juist dat is het doel van SLIM Bewegen!

 

Klik hier voor meer informatie over het programma en bijpassende elearning.

HetKan!