PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN PRODUCTEN
TE KOOP bij het Kan!
programma

SPELEND LEER IK MEZELF BEWEGEN!

Ieder kind beweegt en leert op zijn of haar eigen, creatieve wijze. Als professional speel je in op dit leerproces. SLIM Bewegen helpt je bij het begeleiden van kinderen in hun motorische ontwikkeling. Je leert om zó uit te dagen, dat je de creativiteit van het kind maximaal stimuleert!

 

Dit programma helpt je om op een andere manier naar ontwikkelingsstimulering te kijken. Een manier waarbij het kind spelend leert. Het mooie hiervan is dat het doorwerkt in de werkwijze van alle ontwikkelingsdomeinen. Juist dat is het doel van SLIM Bewegen!

 

Klik hier voor meer informatie over het programma en bijpassende elearning.

beredeneerd aanbod

KENNIS VAN ONTWIKKELING GEEFT VRIJHEID 

Dit overzicht beredeneerd aanbod heeft tot doel inzicht te geven in de ontwikkelingslijnen binnen groep 1 en 2. Het is gebaseerd op het nieuwe leerplankader van de SLO (fase 1). Door met deze lijst te werken professionaliseer je jezelf.

 

Je krijgt zicht op de doelen die je nastreeft binnen de ontwikkelingsstimulering in je groep, zonder dat je deze  dwingend aanwezig laat zijn. Je ontdekt welke doelen wel en niet aan bod komen, zodat je hierop in kunt spelen. Werkend hiermee groeit je kennis en verwerf je steeds meer inzicht in de ontwikkelingslijnen.
Dit maakt het mogelijk de kinderen te begeleiden op een kindgerichte wijze waarbij spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

 

Dit pakket bevat de volgende ontwikkelingslijnen: taal, bewegingsonderwijs, sociaal emotioneel, rekenen en wiskunde, kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op jezelf en de wereld, digitale geletterdheid en spel. Dit laatste voegden wij zelf toe vanwege het grote belang van spel.

Wil je meer weten over werken met beredeneerd aanbod?
Klik hier.

Stempel
€ 12,50 + €3,95 verzendkosten

DRUK GEEN STEMPEL OP HET KIND, DAT KAN HIJ HEEL GOED ZELF!

Nog verder werken terwijl je alles al begrijpt?
Genoeg geoefend?
Doel bereikt?
Wij drukken geen stempel op het kind maar laten het kind z’n eigen stempel drukken.

Ik kan het! 

 

Boek
€ 21,95 + € 4,25 verzendkosten

DE GELUKKIGE KLAS BEGINT BIJ DE LEERKRACHT

Dit boek gaat over de gelukkige groep. Over het verlangen om als groepsleider het
verschil te kunnen maken voor de kinderen die aan ons toevertrouwd zijn.

Dit boek gaat over het goed doen, ook in de ogen van het kind.
Met dit boek willen we laten zien hoe het zou kunnen, niet hoe het zou moeten. We hopen
dat onze verhalen en ervaringen anderen inspireren om te werken aan een gelukkige
groep. Want dat gunnen we ieder kind én iedere groepsleider. Een groep waarin iedereen
zich veilig voelt, waarin iedereen gezien wordt. Een groep die zich kenmerkt door
onderling respect en waar je opgevangen wordt als het even niet gaat. Zo’n groep is een
gelukkige groep.

Werkdocument

EEN INSTRUMENT BIJ JENAPLAN, SCHOOL WAAR JE LEERT SAMENWERKEN.

HetKan! heeft een instrument ontwikkeld wat is voortgekomen uit en onlosmakelijk verbonden is met het boek Jenaplan, school waar je leert samenleven.
HetKan! daagt je uit het gesprek aan te gaan over de ideale Jenaplanschool.
Onderzoek bijvoorbeeld hoe het in jouw groep of op jouw school is.
Denk na over wat jij zou willen.
Wat wordt er in het boek precies per thema gezegd?
Wat jij nog toe zou willen voegen?
Is er iets dat je net anders vorm zou willen geven?
Precies voor zulke vragen is dit instrument ontwikkeld.

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van werken met dit document, klik hier.

Mocht je geïnteresseerd zijn, dan ontvang je ons product als pdf.

Binnenkort is het digitale instrument via HetKan! digitaal verkrijgbaar.

 

HetKan!