Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 basisonderwijs
Terug naar producten.

KENNIS VAN ONTWIKKELING GEEFT VRIJHEID 

Dit overzicht beredeneerd aanbod heeft tot doel inzicht te geven in de ontwikkelingslijnen binnen groep 1 en 2. Het is gebaseerd op het nieuwe leerplankader van de SLO (fase 1). Door met deze lijst te werken professionaliseer je jezelf.

 

Je krijgt zicht op de doelen die je nastreeft binnen de ontwikkelingsstimulering in je groep, zonder dat je deze  dwingend aanwezig laat zijn. Je ontdekt welke doelen wel en niet aan bod komen, zodat je hierop in kunt spelen. Werkend hiermee groeit je kennis en verwerf je steeds meer inzicht in de ontwikkelingslijnen.
Dit maakt het mogelijk de kinderen te begeleiden op een kindgerichte wijze waarbij spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

 

Dit pakket bevat de volgende ontwikkelingslijnen: taal, bewegingsonderwijs, sociaal emotioneel, rekenen en wiskunde, kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op jezelf en de wereld, digitale geletterdheid en spel. Dit laatste voegden wij zelf toe vanwege het grote belang van spel.

Wil je meer weten over werken met beredeneerd aanbod?
Klik hier.

€65 + €3,95 verzendkosten
Direct bestellen
HetKan!