NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS

Jenaplan introductiecursus

Ook in het schooljaar 2022-2023 worden er door de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV) weer introductiecursussen georganiseerd. Dit is een korte cursus bestemd voor beginnende stamgroepleiders: een kennismaking met het jenaplanconcept. Stamgroepleiders komen vier dagdelen bijeen en verkennen samen, onder leiding van een NJPV-erkende docent, het jenaplanconcept.
De NJPV heeft het raamwerk van de introductiecursus vastgesteld en de jenaplanbegeleidingsdiensten verzorgen de uitvoering. Dit schooljaar worden er op twee plekken introductiecursussen georganiseerd: ’s Hertogenbosch en Zwolle.

De NJPV heeft het raamwerk van de introductiecursus vastgesteld en de jenaplanbegeleidingsdiensten verzorgen de uitvoering. Dit schooljaar worden er op twee plekken introductiecursussen georganiseerd: ’s Hertogenbosch en Zwolle.
Er zijn 2 jenaplanbegeleidingsdiensten die dit jaar voor de uitvoering zorgen:

Het KAN (Anite van Oijen) organiseert het in ’s Hertogenbosch op:

 • 14 november ’22

 • 24 januari ’23

 • 9 februari ’23

 • 22 maart ’23

Werktijden worden afgestemd tussen uitvoerend bureau en deelnemers.

 

opgeven gaat via de NJPV: https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/introductiecursus

POSTED BY HetKan!

Schoolleiders, modules RDO

Modules RDO

Samen met de NJPV en andere instituten ontwikkelt HetKan! modules die tevens te gebruiken zijn voor je herregistratie als registerdirecteur. Je kunt hierdoor werken aan je ontwikkeling als jenaplanschoolleider en je RDO.

 

In het schooljaar 2022-2023 start de eerste module: 'Jenaplan kennen'.

De eerste module is bedoeld voor jenaplanschoolleiders voor wie het concept nog vrij nieuw of onbekend is. We investeren in de kennis over het concept en verkennen diverse verschijningsvormen. Jenaplan is een interpreteerbaar streefmodel en er zijn gelukkig veel verschillen tussen scholen. Wat is jouw houvast?

 

De module staat voor 40 punten en 72 uur: 5 studiedagen (40 uur), 32 uur zelfstudie (literatuur en opdrachten).

 

Data bijeenkomsten 2022-2023:

Maandag 03-10-2022 studiedag

Donderdag 24-11-2022 en vrijdag  25-11-2022 tweedaagse

Woensdag 08-02-2023 studiedag

Vrijdag 14-04-2022 studieochtend

 

Schrijf je hier in voor deze module: Jenaplan kennen.

 

Op vrijdagmiddag 20 mei wordt op Jenaplanschool de Brug in Utrecht en/of online een informatiebijeenkomst georganiseerd vanuit de NJPV. Geef je op voor deze bijeenkomst door contact met ons op te nemen. Zet hierbij of je voorkeur hebt voor 'live' of 'online'.

 

Coaching en begeleiding in de praktijk

Regelmatig ontmoeten we schoolleiders die graag even sparren met ons over een aantal onderwerpen die binnen de school spelen. Zo zijn we een sparringpartner op de achtergrond. Dit kan, indien gewenst, uitgroeien tot een intensief coachingstraject.

Diverse inspiratiebijeenkomsten

HetKan! heeft verschillende middelen ontwikkeld, voor de schoolleider die het jenaplanconcept wil voorleven. Wij bieden naast de RDO-modules een divers aanbod voor schoolleiders en intern begeleiders. Je ontmoet hierbij natuurlijk ook andere jenaplanprofessionals. Deze momenten plannen we regelmatig in dus houdt onze agenda in de gaten of stuur ons een bericht wanneer je belangstelling hebt.

POSTED BY HetKan!

Onderbouwscholing 'IK WIL SPELEN!': live in jouw regio of online!

HetKan! verzorgt het volgende aanbod 'live' in verschillende regio's  en nu ook online:

 

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Ik wil spelen!', jenaplanonderwijs in de onderbouw, heeft HetKan! voor stamgroepleiders binnen het jenaplanonderwijs die in de onderbouw werken, verschillende modules ontwikkeld. Wij bieden een scholingstraject dat aansluit op de inhoud van het boek en de praktijk van het werken met het jonge kind.

 

Doordat we veel aanvragen ontvangen vanuit alle hoeken van het land, verzorgen we deze opleiding nu ook online zodat het voor iedereen haalbaar is om aan te sluiten. Door de prikkelende, interactieve werkwijze die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, vliegt ook online de tijd om. We zorgen ervoor dat je zelf regelmatig alleen of in groepen aan het werk kunt.

(Voor wie de opleiding liever 'live' wil volgen, bieden we dit natuurlijk ook in verschillende regio's aan.)

 

De volgende modules bestaan ieder uit 7 online bijeenkomsten van 3 uur. 

MODULE 1: 'IK WIL SPELEN!' Het kan ZÓ, het jonge kind binnen het jenaplanconcept.

Als jij jouw onderbouwkinderen een omgeving gunt waar spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is dit een aanbod voor jou.
HetKan! ontwikkelde 10 Ankers die je houvast bieden om met jouw mogelijkheden, binnen jouw praktijk 'IK WIL SPELEN' vorm te geven. We bekijken samen met jou (en je collega's) op welke wijze je werkt en zou willen werken. Samen verkennen we op welke wijze jij aan de slag zou willen.

Indien gewenst, laten we je kennis maken met onze 10 Ankers en dagen je uit er je eigen route mee te bepalen.

 

klik hier voor meer informatie en/of om je in te schrijven

MODULE 2: 'IK WIL SPELEN!'; ontwikkelingsstimulering voor het jonge kind binnen het jenaplanconcept.(2)

Tijdens de opleiding ‘IK WIL SPELEN!’ heb je kennis gemaakt met het werken met het jonge kind vanuit het jenaplanconcept.
In deze aanvullende opleiding, gaan we dieper en concreter in op de wijze waarop je jenaplanonderwijs in de onderbouw vorm kunt geven. Het thema is 'ontwikkelingsstimulering binnen het jenaplanconcept'.

 

We gaan in op de wijze waarop je jenaplanonderwijs in de onderbouw vorm kunt geven zodat je de ontwikkeling van de kinderen kunt stimuleren:

 • binnen het spel
 • binnen de alledaagse dingen
 • betekenisvol
 • vanuit hun verwondering
 • programma: doelgericht en didactisch

 

klik hier voor meer informatie en/of om je in te schrijven

 

We gaan van start in September 2022!

POSTED BY HetKan!

Nieuw: Snap jij het? een didactische jenaplangrondhouding.

SNAP JIJ HET?

Veel stamgroepleiders ervaren een enorme druk van alle instructies die zij iedere dag verzorgen. 'Snap jij het?' helpt je om tot krachtige, goede en korte leergesprekken te komen. Op welke wijze verzorg je mooie leergesprekken met kinderen en blijft 'samen leren' een belangrijke plaats houden? 'Snap jij het?' helpt het team betekenisvol onderwijs voort te zetten en weer alle ruimte te bieden aan stamgroepwerk. 

 

Jenaplan is een pedagogisch concept. De pedagogiek klinkt door in de didactische grondhouding van de stamgroepleider. Zij kunnen niet zonder elkaar! Goede leergesprekken voeren met kinderen in een heterogene groep vraagt veel professionaliteit van de stamgroepleider. In het traject 'Snap jij het' verkennen we de diverse kenmerken van deze leergesprekken en welke rol de stamgroepleider hierin speelt.

 

Eén ding staat vast: jij doet ertoe!

 

Wil jij 'luier' lijken en de kinderen activeren? Dan is dit aanbod echt iets voor jou! Alle bekende worstelingen komen aan bod en zo ga je, samen met je collega's, aan de slag om opnieuw te ontdekken wat 'instructie geven' is waarbij alle ruimte is voor stamgroepwerk.

 

Binnen het traject 'vraag het de kinderen' krijgt een team de ruimte om samen te werken aan een pedagogische grondhouding die passend is bij hetgeen we kinderen gunnen binnen het Jenaplanconcept. Naast dit traject heeft HetKan! de afgelopen jaren hard gewerkt aan het traject 'Snap jij het?' waarbij het team de ruimte krijgt om samen te werken aan een didactische grondhouding. Het traject is inmiddels met veel succes met verschillende teams samen opgepakt en we zijn erg enthousiast over de opbrengsten ervan.

 

Ben je nieuwsgierig geworden?

Lees hier meer
of neem direct contact met ons op.
POSTED BY HetKan!

Zicht op ontwikkeling vanuit het jenaplanconcept

Nieuw: Jenaplan en kwaliteit!

Hoe maak je met je school de juiste keuzes, hoe maak je die samen om te zorgen voor betrokkenheid, verantwoordelijkheid en uitvoerbaarheid binnen het team?

 

Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol bij de ontwikkeling van de school. Een jenaplanschool staat midden in de maatschappij en speelt in op de actualiteit: niet alleen wat betreft de inhoud maar ook wat betreft verantwoording, schoolontwikkeling, cultuur en structuur.

 

Hoe krijg je het als jenaplanschool dan voor elkaar om trouw te blijven aan je fundament?

 

Zicht op ontwikkeling, ZO KAN HET!

HetKan! ontwikkelde een traject om je hierin te ondersteunen.

In dit traject begeleiden we de schoolleiding,  intern begeleiders, onderwijsinhoudelijke specialisten en stamgroepleiders via verschillende processen die vormgegeven worden via een gedegen stappenplan passend bij de situatie van de school.

POSTED BY HetKan!

De intern begeleider, een belangrijke spil binnen de jenaplanschool!

En daarom ondersteunt HetKan! veel intern begeleiders.

De intern begeleider,

een belangrijke spil in het jenaplanonderwijs!

 

Uitgaan van verschillen, zicht op ontwikkeling vanuit de jenaplanvisie, betekenisvol onderwijs waarbij het stamgroepwerk alle ruimte krijgt: de intern begeleider is degene die het team hierin weet te stimuleren en te begeleiden om samen met hen daarbij passend onderwijs te ontwikkelen.

 

De rol van de intern begeleider is zeer bepalend voor de wijze waarop het team naar de kwaliteit vanuit onderwijs kijkt. Over welke kwaliteit hebben jullie het? Hoe krijg je zicht op dat wat je graag zou willen bereiken in het onderwijs, ook echt bereikt?

 

Voor veel intern begeleiders een uitdaging waarbij HetKan! je graag ondersteunt.

Daarom verzorgen we een aanbod van 5 bijeenkomsten waarin we inspelen op wat jouw vragen zijn, uitwisseling mogelijk maken met andere professionals en je op weg helpen met onderdelen uit het volgende aanbod:

 

 • Ken je concept: welke basiskennis over het concept heb jij nodig om jouw rol als intern begeleider te kunnen invullen?
 • Zicht op ontwikkeling: cyclus planmatig werken op een Jenaplanschool (inzicht Jenaplanconcept in relatie tot zorgstructuur, uitdiepen cyclus, documenten eigen school in cyclus plaatsen en vergelijken met eigen school) presentaties over groep door stamgroepleiders/ groepsbesprekingen en kindbesprekingen.
 • Analyseren, interpreteren, interveniëren vanuit jenaplanvisie.
 • Pedagogische grondhouding/ kindgesprekken/ gelukkige klas/ achter het gedrag kijken.
 • Gespreksvoering/ rol van begeleider /coach van stamgroepleiders/ rol van ouders.
 • Vakdidactiek in een notendop/ inhoud onderwijsplannen/ kwaliteitskaarten/ groepsbezoeken waartoe en hoe kijk je?
 • Rol van de IB’er: kenniscoördinator/onderwijsontwikkelaar/ motor van het team/ veranderingsprocessen begeleiden, plek van groepsbesprekingen hierin/ innovatie.
 • Visie op het jonge kind en de planmatige cyclus die hierbij past.
 • Vragen die jullie zelf beantwoord zouden willen zien.

 

Planning bijeenkomsten:

(steeds van 09.30-12.30 uur!)

 

Woensdag 28-09-2022

Donderdag:10-11-2022

Dinsdag: 07-02-2023

Maandag:03-04-2023

Woensdag: 07-06-2023

 

Schrijf je hier in!

 

kosten: €850

locatie: nader te bepalen

 

 

Ook mogelijk:

Coaching en begeleiding in de praktijk

Regelmatig ontmoeten we intern begeleiders die graag even sparren met ons over een aantal onderwerpen die binnen de school spelen. Zo zijn we een sparringpartner op de achtergrond. Dit kan, indien gewenst, uitgroeien tot een intensief coachingstraject. Samen ontwikkelen we wat het team nodig heeft om het onderwijs vorm te geven wat je de kinderen gunt.

Wil je meer weten, dat kan door contact met ons op te nemen.

Diverse inspiratiebijeenkomsten

HetKan! heeft verschillende middelen ontwikkeld voor de (schoolleider en) intern begeleider die het jenaplanconcept wil voorleven. We bieden een divers aanbod voor (schoolleiders en) intern begeleiders. Je ontmoet hierbij natuurlijk ook andere jenaplanprofessionals. Deze momenten plannen we regelmatig in dus houd onze agenda in de gaten of stuur ons een bericht wanneer je belangstelling hebt.

 

lees meer

neem contact met ons op

POSTED BY HetKan!

Scholing onderbouw 'Ik wil spelen' in jouw regio!

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Ik wil spelen!', jenaplanonderwijs in de onderbouw, krijgen wij veel vragen over passende scholing voor leerkrachten in het basisonderwijs en stamgroepleiders binnen het jenaplanonderwijs die in de onderbouw werken. Wij bieden een scholingstraject dat aansluit op de inhoud van het boek en de praktijk van het werken met het jonge kind.

 

Deze scholing is op verschillende manieren te volgen:

 • binnen de regio: 7 bijeenkomsten van 3 uur 
 • binnen de school: op maat
 • online: 7 online bijeenkomsten van 3 uur waarbij we op een interactieve prikkelende wijze aan de slag gaan!
 
Aangezien er per school een beperkt aantal leerkrachten en stamgroepleiders werkzaam is in de onderbouw, inventariseren wij graag wie belangstelling heeft voor deze scholing, zodat wij regionale groepen kunnen maken. Wij zijn enthousiast over de meerwaarde van heterogene groepen. Tevens kan het financieel meer haalbaar zijn voor een school om de onderbouwstamgroepleiders aan deze scholing te laten deelnemen.
 
 
 
Heb je belangstelling? Neem dan contact met ons op.
  
POSTED BY HetKan!
HetKan!