NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS

IK WIL SPELEN! binnen de kinderopvang: VE-training

Het hele jonge kind binnen het concept van het kindcentrum.

 

Wist je dat HetKan! een complete VE- training verzorgt voor de kinderopvang binnen jouw kindcentrum of het kindcentrum waarmee je samenwerkt?

 

IK WIL SPELEN! (IWS!) is een werkwijze voor de ontwikkelingsstimulering voor het jonge kind. IWS! stimuleert de brede ontwikkeling van het kind waarbij welbevinden en betrokkenheid centraal staan. IWS! gaat uit van ontwikkelingsstimulering die bij de natuurlijke manier van leren van het jonge kind past:

 

 • Binnen het spel van de kinderen
 • Tijdens de alledaagse dingen
 • Vanuit de afgesproken rituelen en routines
 • Vanuit de verwondering van kinderen, binnen de thema’s
 • Vanuit de programma’s: doelgericht en educatief.

 

IWS! investeert in werkwijzen die de kennis van de pm’er van de ontwikkeling van het jonge kind vergroot. Door deze kennis te vergroten wordt het gebruik van een VE-programma geoptimaliseerd en ontstaat er meer ruimte om binnen het VE-programma ook in te durven spelen op kinderen. Hierdoor lukt het een werkwijze in te zetten die passend is bij de natuurlijke manier van het leren van het jonge kind. Binnen IWS maken we steeds inzichtelijk wat impliciet aan bod komt en wat we expliciet moeten stimuleren. Hiermee legt IWS een sterke basis voor het werken met jouw VE-programma of zelfs zonder een programma. De PM'er doet ertoe!

 

 

Klik hier voor meer informatie

 

Klik hier voor meer informatie voor de training specifiek voor een  Jenaplankindcentrum

POSTED BY HetKan!

Didactisch specialist op een Jenaplanschool

Goed Jenaplanonderwijs vraagt om stamgroepleiders die veel kunnen. Wanneer je vanuit het Jenaplanconcept je onderwijs wil vormgeven, is het belangrijk binnen het team samen te bepalen welke didactische grondhouding hierbij past en welke vaardigheden, middelen, materialen en organisatievormen de kinderen en de stamgroepleider hierbij nodig hebben.

 

Pedagogiek en didactiek gaan hand in hand!

 

Pedagogiek en didactiek raken elkaar continu, ze zijn niet los van elkaar te zien. De manier waarop jij de leergesprekken verzorgt zegt alles over hoe jij over ‘leren en ontwikkelen’ en over ‘opvoeden’ denkt.
Binnen dit traject verdiepen we ons in de wijze waarop jij ervoor kunt zorgen dat pedagogiek en didactiek hand in hand gaan. Je gaat aan de slag met diverse kenmerken van een didactische grondhouding die het mogelijk maakt voor kinderen om te leren op een manier waarbij zij de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen.

 

Data 2023-2024, steeds van 09.00-16.00 uur:

 • Woensdag 27-09-23 09.00-16.00

 • Dinsdag 21-11-23 09.00-16.00

 • Donderdag 08-02-24 09.00-16.00

 • Maandag 15-04-24 09.00-16.00

 • Woensdag 05-06-2024 09.00-16.00

 

 

klik hier voor meer informatie en inschrijven

POSTED BY HetKan!

Opleiding Jenaplanspecialist

Opleiding Jenaplanspecialist

 

De Jenaplanspecialist speelt een belangrijke rol in de jenaplanschool. Deze specialist kent het concept en weet het team te stimuleren alle ontwikkelingen steeds weer op te pakken vanuit het gedachtegoed van het jenaplanconcept.

 

Ken je concept en weet het team te begeleiden op een wijze die past bij het concept!

 

HetKan! ontwikkelde een traject specifiek voor de Jenaplanspecialist zodat zij samen met het team de jenaplankwaliteit kan bewaken en verstevigen.

 

Data 2023-2024:

 • Vrijdag 15-09-23 09.00-16.00 
 • Donderdag 02-11-2023 09.00-16.00
 • Maandag 05-02-2024 09.00-16.00
 • Dinsdag 04-06-2024 09.00-16.00

 

Klik hier voor meer informatie en meld je aan!

POSTED BY HetKan!

Schoolleiders, modules RDO

Modules RDO

Samen met de NJPV en andere instituten ontwikkelt HetKan! modules die tevens te gebruiken zijn voor je herregistratie als registerdirecteur. Je kunt hierdoor werken aan je ontwikkeling als jenaplanschoolleider en je RDO.

 

Module: 'Jenaplan kennen'.

Deze module is bedoeld voor jenaplanschoolleiders voor wie het concept nog vrij nieuw of onbekend is. We investeren in de kennis over het concept en verkennen diverse verschijningsvormen. Jenaplan is een interpreteerbaar streefmodel en er zijn gelukkig veel verschillen tussen scholen. Wat is jouw houvast?

 

De module staat voor 65 punten en 112 uur: 5 studiedagen (40 uur), 72 uur zelfstudie (literatuur en opdrachten).

Schrijf je via de NJPV in voor deze module: Jenaplan kennen.

 

Data bijeenkomsten 2023-2024:

 • Maandag 09-10-2023 studiedag, 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur

 • Donderdag 23-11-2022 en vrijdag 24-11-2022 tweedaagse 09.15-16.00

 • Woensdag 07-02-2024 studiedag 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur

 • Vrijdag 19-04-2024 studieochtend 09.15-12.30: inloop vanaf 09.00 uur

 

De module: ‘Het team als stamgroep’.

Na deze module heb je een helder idee van hoe je leiding kunt geven binnen je Jenaplanschool op een wijze die past binnen het concept. Tijdens de module verken je diverse modellen die bruikbaar zijn om de lerende organisatie te kunnen stimuleren. Je hebt de structuur van de school in beeld en weet wat je te doen staat om de cultuur neer te zetten die je voor ogen hebt.

 

Data bijeenkomsten 2023-2024:

 • Maandag 02-10-2023 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur

 • Donderdag 30-11 en vrij 01-12 2023 tweedaagse 09.15-16.00

 • Donderdag 29-02-2024 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur

 • Vrijdag 05-04 2024 studieochtend 09.15-16.30: inloop vanaf 09.00 uur

 

Coaching en begeleiding in de praktijk

Regelmatig ontmoeten we schoolleiders die graag even sparren met ons over een aantal onderwerpen die binnen de school spelen. Zo zijn we een sparringpartner op de achtergrond. Dit kan, indien gewenst, uitgroeien tot een intensief coachingstraject.

Diverse inspiratiebijeenkomsten

HetKan! heeft verschillende middelen ontwikkeld, voor de schoolleider die het jenaplanconcept wil voorleven. Wij bieden naast de RDO-modules een divers aanbod voor schoolleiders en intern begeleiders. Je ontmoet hierbij natuurlijk ook andere jenaplanprofessionals. Deze momenten plannen we regelmatig in dus houdt onze agenda in de gaten of stuur ons een bericht wanneer je belangstelling hebt.

POSTED BY HetKan!

Onderbouwscholing 'IK WIL SPELEN!', het jonge kind binnen het Jenaplanconcept

HetKan! verzorgt  het aanbod omtrent 'IK WIL SPELEN! in verschillende regio's 

 

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Ik wil spelen!', jenaplanonderwijs in de onderbouw, heeft HetKan! voor stamgroepleiders binnen het jenaplanonderwijs die in de onderbouw werken, verschillende modules ontwikkeld. Wij bieden een scholingstraject dat aansluit op de inhoud van het boek en de praktijk van het werken met het jonge kind

De volgende modules bestaan ieder uit 7  bijeenkomsten van 3 uur. 

MODULE 1: 'IK WIL SPELEN!' uitgaan van de drie pedagogen.

Als jij jouw onderbouwkinderen een omgeving gunt waar spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is dit een aanbod voor jou.
HetKan! ontwikkelde 10 Ankers die je houvast bieden om met jouw mogelijkheden, binnen jouw praktijk 'IK WIL SPELEN' vorm te geven. We bekijken samen met jou (en je collega's) op welke wijze je werkt en zou willen werken. Samen verkennen we op welke wijze jij aan de slag zou willen.

Indien gewenst, laten we je kennis maken met onze 10 Ankers en dagen je uit er je eigen route mee te bepalen.

 

klik hier voor meer informatie en/of om je in te schrijven

MODULE 2: 'IK WIL SPELEN!'; kennis als basis.

Tijdens de opleiding ‘IK WIL SPELEN!’ heb je kennis gemaakt met het werken met het jonge kind vanuit het jenaplanconcept.
In deze aanvullende opleiding, gaan we dieper en concreter in op de wijze waarop je jenaplanonderwijs in de onderbouw vorm kunt geven. Het thema is 'ontwikkelingsstimulering binnen het jenaplanconcept'.

 

We gaan in op de wijze waarop je jenaplanonderwijs in de onderbouw vorm kunt geven zodat je de ontwikkeling van de kinderen kunt stimuleren:

 • binnen het spel
 • binnen de alledaagse dingen
 • betekenisvol
 • vanuit hun verwondering
 • programma: doelgericht en didactisch

 

klik hier voor meer informatie en/of om je in te schrijven

POSTED BY HetKan!

De intern begeleider, een belangrijke spil binnen de jenaplanschool!

En daarom ondersteunt HetKan! veel intern begeleiders.

De intern begeleider,

een belangrijke spil in het jenaplanonderwijs!

 

Uitgaan van verschillen, zicht op ontwikkeling vanuit de jenaplanvisie, betekenisvol onderwijs waarbij het stamgroepwerk alle ruimte krijgt: de intern begeleider is degene die het team hierin weet te stimuleren en te begeleiden om samen met hen daarbij passend onderwijs te ontwikkelen. De rol van de intern begeleider is zeer bepalend voor de wijze waarop het team naar de kwaliteit van onderwijs kijkt. Over welke kwaliteit hebben jullie het? Hoe krijg je zicht op dat wat je graag zou willen bereiken in het onderwijs, ook echt bereikt?

Voor veel intern begeleiders een uitdaging waarbij HetKan! je graag ondersteunt.

Daarom verzorgen we ook dit jaar weer een aanbod van 5 bijeenkomsten waarin we inspelen op wat jouw vragen zijn, uitwisseling mogelijk maken met andere professionals en je op weg helpen met onderdelen uit een rijk aanbod passend bij de actuele ontwikkelingen rondom onderwijskwaliteit.

 

Planning 2023-2024: steeds van 09.00-16.00 uur

 • Woensdag 20-09-2023 09.00-16.00

 • Dinsdag 14-11-2023 09.00-16.00

 • Donderdag 01-02-2024 09.00-16.00

 • Maandag 08-04-2024 09.00-16.00

 • Woensdag 29-05-2024 09.00-16.00

POSTED BY HetKan!
HetKan!