Didactisch specialist op een Jenaplanschool

JIJ DOET ERTOE

Goed Jenaplanonderwijs vraagt om stamgroepleiders die veel kunnen. Wanneer je vanuit het Jenaplanconcept je onderwijs wil vormgeven, is het belangrijk binnen het team samen te bepalen welke didactische grondhouding hierbij past en welke vaardigheden, middelen, materialen en organisatievormen de kinderen en de stamgroepleider hierbij nodig hebben.

 

Pedagogiek en didactiek gaan hand in hand!

 

Pedagogiek en didactiek raken elkaar continu, ze zijn niet los van elkaar te zien. De manier waarop jij de leergesprekken verzorgt zegt alles over hoe jij over ‘leren en ontwikkelen’ en over ‘opvoeden’ denkt.
Binnen dit traject verdiepen we ons in de wijze waarop jij ervoor kunt zorgen dat pedagogiek en didactiek hand in hand gaan. Je gaat aan de slag met diverse kenmerken van een didactische grondhouding die het mogelijk maakt voor kinderen om te leren op een manier waarbij zij de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen.

 

Data 2024-2025, steeds van 09.00-16.00 uur:

 

  • Woensdag 25 september 2024
  • Maandag 25 november 2024
  • Vrijdag 7 februari 2025
  • Woensdag 23 april 2025
  • Maandag 16 juni 2025

 

 

klik hier voor meer informatie en inschrijven

HetKan!