IK WIL SPELEN! binnen de kinderopvang: VE-training

JIJ DOET ERTOE

Het hele jonge kind binnen het concept van het kindcentrum.

 

Wist je dat HetKan! een complete VE- training verzorgt voor de kinderopvang binnen jouw kindcentrum of het kindcentrum waarmee je samenwerkt?

 

IK WIL SPELEN! (IWS!) is een werkwijze voor de ontwikkelingsstimulering voor het jonge kind. IWS! stimuleert de brede ontwikkeling van het kind waarbij welbevinden en betrokkenheid centraal staan. IWS! gaat uit van ontwikkelingsstimulering die bij de natuurlijke manier van leren van het jonge kind past:

 

  • Binnen het spel van de kinderen
  • Tijdens de alledaagse dingen
  • Vanuit de afgesproken rituelen en routines
  • Vanuit de verwondering van kinderen, binnen de thema’s
  • Vanuit de programma’s: doelgericht en educatief.

 

IWS! investeert in werkwijzen die de kennis van de pm’er van de ontwikkeling van het jonge kind vergroot. Door deze kennis te vergroten wordt het gebruik van een VE-programma geoptimaliseerd en ontstaat er meer ruimte om binnen het VE-programma ook in te durven spelen op kinderen. Hierdoor lukt het een werkwijze in te zetten die passend is bij de natuurlijke manier van het leren van het jonge kind. Binnen IWS maken we steeds inzichtelijk wat impliciet aan bod komt en wat we expliciet moeten stimuleren. Hiermee legt IWS een sterke basis voor het werken met jouw VE-programma of zelfs zonder een programma. De PM’er doet ertoe!

 

 

Klik hier voor meer informatie

 

Klik hier voor meer informatie voor de training specifiek voor een  Jenaplankindcentrum

HetKan!